Till min mottagning i Hälsans Hus på Södermalm i Stockholm kommer patienter – både vuxna och barn – som vill få en kompletterande behandling som går utöver den de får tillgång till inom den vanliga vården.

Första besöket tar ca 1 timme och omfattar genomgång av tidigare sjukdomar, aktuell sjukdom med medicinering, allmäntillståndet och den sociala situationen. I mitt arbete som läkare är helhetsaspekten viktig. Kroppsliga symtom och blodprov hör till, men behöver kompletteras så att man i behandlingen kan se hela människan, personligheten och inte bara de olika organen. Mediciner och terapier utgår från den du är som helhet – dina kroppssymtom och prover, dina själsliga reaktioner, och din jagaktivitet. Behandlingen blir därigenom mer individualiserad.

Jag ordinerar antroposofiska naturmediciner och vid behov skolmedicin samt olika terapier, till exempel läkeeurytmi (en rörelseterapi) där patienterna aktivt kan påverka sin läkeprocess i samverkan med den medicinska behandlingen.

Telefonkonsultation är möjlig för långväga patienter.

Pris för besök

Mottagningen är privat och får därför inga bidrag från Region Stockholm.

  • Nybesök kostar 1 250 kronor – tid ca 1 timme
  • Återbesök kostar 950 kronor – tid ca 40 minuter

Kostnader för ev. prover tillkommer.

Kostnaden för telefonkonsultation är densamma som vid mottagningsbesök.

Utsikt från mottagningen

Utsikten från mottagningens fönster är vacker!